SCENARIUSZ   LEKCJI   CHEMII  

W   II   KLASIE   GIMNAZJUM

    

REALIZACJA  PROZDROWOTNEJ ŚCIEŻKI MIĘDZYPRZEDMIOTOWEJ

 

          Wybrano hasło :  MYDŁA

 

        W chemii jest wiele zagadnień, które wcześniej lub później są realizowane na innych przedmiotach. Oto propozycja przykładowej prozdrowotnej ścieżki, która  może być realizowana również na  innych przedmiotach:

j. polski: Utwory literackie związane ze zdrowym stylem życia,

              tworzenie poezji

j.obce :    Słownictwo ekologiczne w wybranych tekstach

biologia: Rośliny sprzymierzeńcem człowieka. Właściwości lecznicze

                roślin

historia:   Wpływ działalności gospodarczej człowieka na środowisko

                naturalne na przestrzeni dziejów

geografia: Źródła zanieczyszczeń wód, zasady tworzenia obszarów

                  chronionych

matematyka: Treści ekologiczne w zadaniach tekstowych

plastyka:    Jak dbając o higienę szanować własne zdrowie?- plakaty

muzyka:     Piosenki promujące czystość

wychowanie fizyczne: Pogadanka o konieczności przestrzegania

                   higieny

technika:    Czystość rąk i otoczenia podczas wykonywania sałatek

                   i surówek

religia:       Św. Franciszek z Asyżu patronem ekologii

informatyka: Wyszukanie w Internecie  wiadomości na temat

                   mydeł i mechanizmu mycia

chemia:      Czy wiesz co kupić w drogerii? (poznajemy mydła)

zajęcia świetlicowe: Gazetka o higienicznym trybie życia

 

            Tematy na poszczególnych przedmiotach mogą być realizowane w różnej formie np. metodą projektów, dyskusji, gier i zabaw. W prezentowanych ścieżkach przedmiotowych zaproponowano po jednym temacie, co w zależności od potrzeb i możliwości realizacji można rozszerzyć lub zmienić.

 

 Czy wiesz co kupić w drogerii?

      (tematu nie podaję na początku lekcji)

 

Cele lekcji:

Cel ogólny-poznanie mechanizmu mycia i wybranych właściwości

                   mydeł

Cele operacyjne

          Uczeń:   -  zna rodzaje mydeł

- zbada za pomocą papierka uniwersalnego i określi

pH mydła

- potrafi  zapisywać obserwacje i formuować wnioski z doświadczeń

- omówi zasady higienicznego trybu życia

- wykorzystuje  przekazy mediów (reklam) jako źródła informacji

- pracuje z tekstem czytając ze zrozumieniem

- układa hasła, krótkie rymowanki na podany temat

- odszukuje hasło drogeria  w „Słowniku wyrazów obcych”

- układa krzyżówkę tematyczną

- wymienia i rozróżnia  rośliny lecznicze z Zielonej Klasy i przy pomocy książek zielarskich potrafi wyszukać  ich właściwości.

 

 

Środki dydaktyczne:

a)   odczynniki: woda, woda zakwaszona, kilka różnych mydeł,    

                        uniwersalne papierki wskaźnikowe.

a)   sprzęt: dwie miski, słoiki z ziołami suszonymi, tacka, popiół

a)   inne pomoce: zioła rosnące w wydzielonym miejscu Zielonej

                           Klasy, bukieciki świeżych ziół, kserowane teksty

                            z podręcznika K. Pazdry i M. Torbickiej– Chemia

                           dla gimnazjalistów , część III , podręcznik

                            uczniowski ( WSiP),książki o tematyce zielarskiej,

                            flamastry, kartki, Słownik wyrazów obcych.

 

Metoda nauczania-oglądowa,

- praktyczna-doświadczenie uczniowskie

- słowna – pogadanka problemowo naprowadzająca

- obserwacja w terenie (w zależności od pogody)

 

Przebieg lekcji:

1.   Część nawiązująca:

- czynności organizacyjne

- przypomnienie wiadomości

Jaką grupę związków poznaliśmy ostatnio?

Do czego służą mydła?

Jak nazywa się sklep, w którym kupujemy środki służące do utrzymania higieny?

Kto na ochotnika poszuka słowa DROGERIA? Pomyślcie w jakim słowniku będziemy szukać tego słowa?

 

2.Część postępująca:

       - zastanówcie się -  czy zawsze można umyć ręce?

 

          Omówienie sposobu wykonania doświadczenia :

 

W dwóch miskach jest woda . W pierwszej zakwaszona, w drugiej nie. Losowo wybrany uczeń (względnie ochotnik) próbuje umyć ręce

wcześniej ubrudzone sadzą.

Wynik:

Wniosek:

Jeżeli macie kłopot w sformuowaniu wniosku to przeczytajcie proszę fragment tekstu  który znajduje się na ławkach.

    

          Dlaczego mydło myje?     Praca z tekstem

Zapis tematu lekcji na tablicy przez dyżurnego oraz w zeszytach ucz.

 

     A jakie znacie mydła? ( Palmoliv, rumiankowe, biały jeleń...)

                                                                                                    

 Sprawdźmy teraz papierkiem uniwersalnym jaki odczyn mają te mydła?

  Wartość pH  jest miarą kwasowości i zasadowości roztworu.

   Dokończ :

              Roztwory zasad mają odczyn ...........papierek barwi się na.....

              Odczyn wody destylowanej określamy jako.........

- zabarwienie papierka..............

              Roztwory  kwasów  wykazują odczyn................

- papierek barwi się na..................

 (podr, str. 97- barwny rysunek) Kto wykona planszę?

 

Zapis w zeszycie dośw. z mydłami.

Wynik....

Wnioski.......

Przypomnijcie jaki odczyn ma nasza skóra? Często słychać to w reklamach kosmetyków.........

Wobec tego  mydłem o jakim odczynie umyjemy się najskuteczniej i najzdrowiej dla skóry?

 

Pomyślcie przez chwilę i postarajcie się ułożyć hasła, krótkie rymowanki o myciu, mydle, higienie......(pojedynczo, dwójkami....)

 

Co możemy zrobić czasem gdy jesteśmy zmęczeni, zestresowani....?

Przypomnijcie właściwości niektórych ziół..... Poszukajcie tych  wiadomości w książkach zielarskich....

 

3.   Rekapitulacja

- jaka jest rola mydeł

- jakie jest pH skóry i jakich mydeł powinniśmy używać

- dlaczego powinniśmy dbać o higienę

4.   Zadanie domowe

              Ułożę krzyżówkę związaną z dzisiejszą lekcją,

              gdzie głównym hasłam jest słowo Drogeria.

 

Literatura:

B.Smolarz, Reforma w programach- ścieżki międzyprzedmiotowe,

KETON nr 1/98