Maria Jaszczyk                                                                                                                                                                          Nowiny, dnia 10. 09. 2000 r.

   Nowiny 1/1

77-400 Złotów

tel.067/2652044

tel. kom. 605395642      

 

 

 

Scenariusz lekcji biologii kl. VI

 

EDUKACJA    EKOLOGICZNA    NA   PRZYKŁADZIE    PSZCZELARSTWA

 

 

 

Cel ogólny:    uświadomienie uczniom co jest ekologicznego w produktach  pszczelich.

 

Cele operacyjne: 

                        Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:

-      wyjaśnić pojęcie produkty  pszczele;

-      podać nazwy tych  produktów ;

-      wymienić dziedziny, w których  znalazły one zastosowanie;

-      wykazać  obecność tych  produktów w życiu codziennym;

-      korzystać ze schematu;

-      współpracować w grupie;

-      prezentować pracę grupową (sprawozdawca);

-      potrafi określić wartość odżywczą i zdrowotną pszczelich produktów.

 

Metody pracy:   

·        poszukująco – naprowadzająca,

·        podająco – ilustracyjna (pokaz),

·        problemowa – aktywizująca  z  wykorzystaniem  sprzętu pszczelarskiego.

 

 

Środki dydaktyczne:

·        sprzęt pszczelarski (kuszka, dymka, dłutko, ramka, topiarka słoneczna i elektryczna do wosku itp.),

·        kombinezon i kapelusz pszczelarski,

·        całuski – pierniczki,

·        kolorowy papier  z definicjami pojęcia  ekologia  (wśród nich jedna jest poprawna).

 

 

Tok lekcji:

 

1.       Wprowadzenie

-      przypomnienie wiadomości o owadach pożytecznych i szkodnikach

-      przedstawienie celu lekcji

-      przypomnienie co to jest ekologia i czym się zajmuje poprzedzone rozdaniem rozsypanki wyrazowej.

2.       Realizacja

-      uczniowie w grupach dobierają poprawną definicję do pojęcia  ekologia

-      prezentacja grup z przypięciem prawidłowej definicji na tablicy

-      krótkie omówienie zastosowania sprzętu pszczelarskiego i w rozmowie kierowanej

omówienie poszczególnych produktów pszczelich (miód, pyłek, propolis, jad, mleczko)

i  najważniejszego zadania pszczół jakim jest zapylanie roślin.

-      uczniowie podczas omawiania  oceniają organoleptycznie poszczególne produkty.

-      Nauczyciel prezentuje produkty cukiernicze na bazie miodu.

3.       Podsumowanie:

-      formułowanie tematu lekcji i zapisanie notatki (produkty pszczele są zdrowe, naturalne, bogate w składniki mineralne i enzymy. Są przyjazne człowiekowi).

-      ocena pracy uczniów,

-      degustacja miodu, pyłku i całusków (pierniczków miodowych).

4.       Zadanie domowe:

Poszukam w najbliższej okolicy roślinę miododajną. Zasuszę ją. Wkleję do zeszytu i opiszę.

             

    Uwagi do realizacji:

 

·        Uczniów przed rozpoczęciem lekcji losowo dzielimy na cztery grupy.

·        Podczas omawiania sprzętu pszczelarskiego wskazujemy na rośliny miododajne takie jak: lipa, akacja, rzepak.

·        Rozsypanka wyrazowa:

 

 

Ekologia  

*  dział przemysłu chemicznego,

*  nauka o roślinach i zwierzętach,

*  nauka o otaczającym nas świecie istot  żywych i ich współzależnościach,

*  kierunek w malarstwie współczesnym.